Contact

name RS West
address A.Sládkoviča 26, 917 81
city Trnava
tel./extension 033/5332 864
mobil
email regiontt@pssr.sk, trnava@pssr.sk

Office-day work

Len po telefonickom dohovore

Ing. Rudolf Majtán
Tel. č.: 0905 700 938
Adresa: Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

By telephone only

Ing. Peter Pieč
Tel. č.: 0905 700 936
Adresa: Sadová 621, 905 01 Senica

PONDELOK 8:00 – 14:00 hod.

Ing. Rudolf Majtán
Tel. č.: 0905 700 938
Tel. č./klapka: 038 – 5326030 /420
Adresa: Pod Kalváriou 2209, 955 01 Topoľčany

PONDELOK – PIATOK 8:00 – 13:00 hod.

Ing. Peter Pieč
Tel. č.: 0905 700 936
Katarína Turanská
Tel. č.: 0905 444 608, 033-5332 855
Adresa: A. Sládkoviča 26, 917 81 Trnava

PONDELOK  8:00hod. – 14:00hod.
Tel.č.: 0905 444 607
Adresa: Gombotášska 5, 929 01 Dunajská Streda

PIATOK  8:00hod. – 14:00hod.

Alexander Keszan
Tel.č.: 0918 500 382
Adresa: Cintorínska 1, 92401 Galanta

PONDELOK  8:00hod. – 14:00hod.

Ing. Daniel Szuszek
Tel.č.: 0905 700 906
Adresa: Hríbová 33, 945 01 Komárno

PIATOK  7:00hod. – 14:30hod.

Margita Balázsová
Tel.č.: 0915 852 435
Adresa: FR Hečku 45, 934 01 Levice

UTOROK  8:00hod. – 14:00hod.

Zoltán Jakabovič
Tel.č.: 0905 235 100
Adresa: Bernolákovo nám 25, 940 02 Nové Zámky

MVDr. Anton Mikita
head of regional center
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 866 /450
mobil 0905 444 609
fax
email antonmikita@pssr.sk
Ing. Peter Pieč
primary supervisor of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 864 /452
mobil 0905 700 936
fax
email peterpiec@pssr.sk
Ing. Rudolf Majtán
primary supervisor of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou č 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka 038 – 5326099 /422
mobil 0905 700 938
fax
email rudolfmajtan@pssr.sk
Eva Mokrá
field technician of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 852 415
fax
email
Ľubica Kulišková
field technician of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 851 793
fax
email
Peter Janšák
field technician of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 852 299
fax
email
Vanda Drinková
field technician of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0915 851 096
fax
email
Vladimír Kuliška
field technician of animal performance control
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka
mobil 0905 700 933
fax
email
Katarína Turanská
invoicer – accountant
RS Trnava
adresa A.Sládkoviča 26, 917 81
obec Trnava
tel./klapka 033 – 5332 855 /451
mobil 0905 444 608
fax
email katarinaturanska@pssr.sk
Ing. Monika Tomanová
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0908 480 936
fax
email
Vladimír Detko
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 852 165
fax
email
Ján Minárik
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 995
fax
email
Miroslav Šipek
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 857
fax
email
Ing. Zuzana Urbanovská
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0908 676 323
fax
email zuzanaurbanovska@pssr.sk
Ľubomír Pikna
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 452
fax
email
Ing. Zuzana Bencová
field technician of animal performance control
VP Topoľčany
adresa Pod Kalváriou 2209, 955 01
obec Topoľčany
tel./klapka
mobil 0915 851 995
fax
email zuzanabencova@pssr.sk
Ing. Daniel Szuszek
representative of regional center
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 861 /401
mobil 0905 700 906
fax
email danielszuszek@pssr.sk
Zoltán Jakabovič
field technician of animal performance control
VP Nové Zámky
adresa Bernolákovo námestie 25, 940 01
obec Nové Zámky
tel./klapka
mobil 0905 235 100
fax
email zoltanjakabovic@pssr.sk
Attila Pósa
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 194
fax
email
Attila Rózsa
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0905 444 616
fax
email
Eva Števková
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 851 866
fax
email
Jozef Blezsák
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 850 980
fax
email
Ladislav Marczell
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 235
fax
email
Margita Balázsová
field technician of animal performance control
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka
mobil 0915 852 435
fax
email
Peter Molnár
field technician of animal performance control
VP Komárno
adresa Hríbová 33, 945 01
obec Komárno
tel./klapka
mobil 0915 850 982
fax
email
Csilla Angyal
invoicer – accountant
RS Dunajská Streda
adresa Gombotášska 5, 929 01
obec Dunajská Streda
tel./klapka 031/5524 866 /400
mobil 0915 851 067
fax
email csillaangyal@pssr.sk
Alexander Keszan
field technician of animal performance control
VP Galanta
adresa Cintorínska 1, 92401 Galanta
obec Galanta
tel./klapka
mobil 0918 500 382
fax
email alexanderkeszan@pssr.sk