Kontakt

názov CRHZ
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041-5073 744
mobil
fax
email crhz@pssr.sk
HOTLINE CRHZ
041-5073 744 „hotline služba pre verejnosť“ od 7:00 do 15:00 hod.
ÚPZ Žilina
Centrálna register hospodárskych zvierat (CRHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 744
mobil
fax 041 – 5008 006, 5008 007
email crhz@pssr.sk
Ing. Martin Tomašovič
vedúci CRHZ
ÚPZ Žilina
Centrálny register hospodárskych zvierat (CRHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 762 /713
mobil 0917 588 668
fax
email martintomasovic@pssr.sk
Ing. Jozef Páleník
Zástupca vedúceho CRHZ
ÚPZ Žilina
Centrálny register hospodárskych zvierat (CRHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 795 /725
mobil
fax
email jozefpalenik@pssr.sk
Emília Markušová
referent kontroly CRHZ
ÚPZ Žilina
Centrálny register hospodárskych zvierat (CRHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 745 /723
mobil
fax
email milkamarkusova@pssr.sk