Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok
Vstúpiť

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky

potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky
Vstúpiť