Kontrolná činnosť

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: kontrolná činnosť
Platnosť: 28.11.2018
Aktualizácia: polročná
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2023:

Prehlad kontrol XLSX
Smernica DOC
Dodatok k smernici DOC

Databáza kalibrácie mliekomerov dojárni

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Databáza kalibracie mliekomerov dojarni
Platnosť: 28.11.2018
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2023: XLS

Zoznam využívaného otvoreného softvéru

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.
Platnosť: 31.7.2017
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2023: ODSCSV

Zoznam evidovaných fariem v CEHZ

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Zoznam evidovaných fariem v CEHZ.
Platnosť: 01.02.2018
Aktualizácia: mesačne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 04/2024: CSV

Prehľad centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Prehľad centrálnej evidencie hospodárskych zvierat .
Platnosť: 8.11.2017
Aktualizácia: polročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 10/2023: CSV

Plnenie rozhodujúcich ukazovateľov finančného plánu

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Plnenie rozhodujúcich ukazovateľov finančného plánu.
Platnosť: 8.11.2017
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 09/2023: CSV

Verejne dostupné aplikačné programové rozhrania

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Verejne dostupné aplikačné programové rozhrania
Platnosť: 1.12.2017
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2024: CSV

Účtovná závierka

Kontaktná osoba: Kristina Havlišová, asistentka riaditeľa, sekretariát, podateľňa, registratúra
Popis: Verejne dostupné aplikačné programové rozhrania
Platnosť: 1.12.2017
Aktualizácia: každoročne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2023: PDF