Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra podniku

Manažment podniku

adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka +421 2 622 49 887 /kl. 200
mobil
fax
email stefanryba@pssr.sk
adresa Starohájska 29, 852 27
obec Bratislava
tel./klapka
mobil +421 908 719 115
fax
email martadianova@pssr.sk

Základne údaje o firme

Obchodné meno: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Starohájska 29,Bratislava 852 27
IČO: 36 856 096
Právna forma: Štátny podnik
Vložka číslo: 426/B

Výpis z obchodného registra