Kontrola úžitkovosti - Hovädzí dobytok

Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Vyhláška o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat

Vyhláška o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Vyhláška o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

Nariadenie Rady ES ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz