Kontakt

názov RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048/ 411 38 08
mobil
fax
email regionbb@pssr.sk, bbystrica@pssr.sk

Stránkové dni

PONDELOK 7:30 -11:00 12:00– 14:30 hod.

Renáta Gazdagová
Tel.č.: +421 915 851 871 / 048 411 38 08
Adresa: Pod Bánošom 33, 974 11 Banská Bystrica

Prvý a tretí PIATOK v mesiaci * 8:00 -11:00 a 11:30-14:00 hod.

Ing. Daniel Zagyi
Tel.č.: +421 908 676 325

Ing. Ľubomír Porubiak
Tel.č.: +421 915 851 874

Adresa: Kirijevská 22 , 979 01 Rimavská Sobota (budova RVPS Rimavská Sobota )

Ukončený predaj ušných značiek z dôvodu ukončenia nájmu, predaj presunutý – v pondelok v Banskej Bystrici.

PONDELOK (len nepárne týždne v roku) 8:00 – 13:00 hod.

Bc. Tibor Kondor
Tel.č.: +421 905 444 612
Ivana Kloptova
Tel.č.: +421 915 851 697
Adresa : Kollárova 2,031 01 Liptovský Mikuláš

PONDELOK (len párne týždne v roku) 7:00 – 11:00 hod. 11:30 – 14:00 hod.

Janečková Zuzana
Tel.č.: +421 908 676 326
Adresa : ÚPSVR Medvedzie č. 132, 027 44 Tvrdošín

STREDA 7:30 – 11:00 hod 12:00 – 14:30 hod.

Ing. Zajacová Jana
Tel.č.: +421 915 852 128
Holešová Rozália
Tel.č.: +421 915 852 038
Adresa: Rosinská cesta12,010 08 Žilina

Ing. Daniel Rajčok
vedúci regionálneho strediska
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 808
fax
email danielrajcok@pssr.sk
Renáta Gazdagová
fakturantka – účtovníčka
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka 048 – 4113 808
mobil 0915 851 871
fax
email renatagazdagova@pssr.sk
MVDr. Katarína Nemeskürthyová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0905 700 945
fax
email katarinanemeskurthyova@pssr.sk
Jaroslav Faško
plemenársky zootechnik KÚ HZ
adresa Pod Bánošom 33
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0908 676 324
fax
email jaroslavfasko@pssr.sk
Ing. Ľubomír Porubiak
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil 0915 851 874
fax
email lubomirporubiak@pssr.sk
Ing. Daniel Zagyi
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Rimavská Sobota
adresa Kirijevská 22, 979 01
obec Rimavská Sobota
tel./klapka
mobil +421 908 676 325
fax
email danielzagyi@pssr.sk
Ing. jarmila Trčanová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Zvolen
adresa Nám. SNP 50, 960 01
obec Zvolen
tel./klapka
mobil 0908 676 331
fax
email jarmilatrcanova@pssr.sk
Ing. Zuzana Kučerová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Stred
adresa Pod Bánošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 444 615
fax
email zuzanakucerova@pssr.sk
Zuzana Mižáková
fakturantka – účtovníčka
RS Banská Bystrica
adresa Pod Banošom 33, 974 11
obec Banská Bystrica
tel./klapka
mobil 0905 700 949
fax
email zuzanamizakova@pssr.sk
Rozália Holešová
zástupkyňa vedúceho regionálneho strediska
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0915 852 038
fax
email rozaliaholesova@pssr.sk
Ing. Jana Zajacová
fakturant – účtovník
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5650 825 /750
mobil 0915 852 128
fax
email janazajacova@pssr.sk
Zuzana Janečková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Tvrdošín
adresa ÚPSVR Medvedzie č. 132, 027 44
obec Tvrdošín
tel./klapka
mobil 0908 676 326
fax
email zuzanajaneckova@pssr.sk
MVDr. Danka Čáderová, PhD.
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0915 851 746
fax
email dankacaderova@pssr.sk
Emília Janidžarová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Tvrdošín
adresa ÚPSVR Medvedzie č. 132, 027 44
obec Tvrdošín
tel./klapka
mobil 0915 851 179
fax
email emiliajanidzarova@pssr.sk
Jozef Janeček
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Tvrdošín
adresa ÚPSVR Medvedzie č. 132, 027 44
obec Tvrdošín
tel./klapka
mobil 0915 853 183
fax
emai
Ivana Kloptova
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Liptovský Mikuláš
adresa Kollárová 2, 031 01
obec Liptovský Mikuláš
tel./klapka
mobil 0915 851 697
fax
email ivanakloptova@pssr.sk
Bc. Tibor Kondor
plemenársky zootechnik KÚ HZ
VP Liptovský Mikuláš
adresa Kollárová 2, 031 01
obec Liptovský Mikuláš
tel./klapka
mobil 0905 444 612
fax
email tiborkondor@pssr.sk
Ing. Dana Němcová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0915 852 438
fax
email dananemcova@pssr.sk
Juraj Zadňan
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0915 851 701
fax
email jurajzadnan@pssr.sk
Ing. Miriam Bocková
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0918 963 478
fax
email miriambockova@pssr.sk
Ing. Petra Frnčová
plemenársky zootechnik KÚ HZ
RS Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka
mobil 0908 679 327
fax
email petrafrncova@pssr.sk